ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ

Τετράγωνοι, Ορθογώνιοι, Παραλληλόγραμοι Μαύροι & Γαλβανιζέ.
κοιλοδοκοι σωληνες κοιλοδοκοι σωληνες κοιλοδοκοι σωληνες κοιλοδοκοι σωληνες κοιλοδοκοι σωληνες