ΣΩΛΗΝΕΣ

Μορφής, κατασκευών, γαλβανιζέ, υδρεύσεως. Διαθέτουμε κουπαστές, πηχάκια, κάσσες μπίνι, μπόγια.
σωλήνες κατασκευών φ42χ2 σωλήνες κατασκευών φ114χ2 σωλήνες κατασκευών φ60χ2 σωλήνες μορφής απλού και ενισχυμένου τύπου σωλήνες κατασκευών